Ápolók munkával való elégedettségének és autonómiájának vizsgálata

Kedves Ápolók! Kedves Kollégák! Dovalovszkiné Tóth Tünde vagyok, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Egészségügyi Gazdasági és Menedzsment Intézet, Egészségügyi Menedzser szak végzős hallgatója. Kutatásomban az ápolók munkával való elegedettségét, valamint az ápolók autonomiáját vizsgálom. Kérlek, szánj néhány percet a kérdőívem kitöltésére. Segítségeteket tisztelettel köszönöm! ,

Az Ön neme:

Ezt a kérdést feltétlenül válaszold meg!
Egy választ jelölj meg!

Az Ön korcsoportja

Ezt a kérdést feltétlenül válaszold meg!
Egy választ jelölj meg!

Melyik megyében dolgozik ?

Ezt a kérdést feltétlenül válaszold meg!
Egy választ jelölj meg!

Az egészségügy mely területén dolgozik?

Ezt a kérdést feltétlenül válaszold meg!
Egy választ jelölj meg!

Milyen az Ön legmagasabb végzettsége, amellyel az egészségügy területén munkát végez?

Ezt a kérdést feltétlenül válaszold meg!
Egy választ jelölj meg!

Mi a foglalkozása?

Ezt a kérdést feltétlenül válaszold meg!
Egy választ jelölj meg!

Mi a beosztása? Ha már elhagyta az egészségügyet mi volt a beosztása?

Ezt a kérdést feltétlenül válaszold meg!
Egy választ jelölj meg!

Milyen finanszírozás alá esik az Ön munkahelye

Ha már elhagyta az egészségügyet, milyen típusú intézményben dolgozott?
Ezt a kérdést feltétlenül válaszold meg!
Egy választ jelölj meg!

Milyen mértékben igazak az alábbi állítások az Ön munkájára nézve?

Ebben a kérdésben az Ön munkahelyi feladatait vizsgáljuk.
Teljesen igaz.
Inkább igaz.
Részben igaz.
Kevésbé igaz.
Egyáltalán nem igaz.
Elég befolyásom van arra, hogy milyen feladatokat kapok.
Van beleszólásom abba, hogy hogyan végzem el a munkámat.
Az ismereteimet és készségeimet megfelelő módon tudom alkalmazni a munkám során.
Van elég lehetőségem a saját tervezésre és döntéshozásra.
Munkám elég változatos és érdekes.
Munkám során mindig tudok valami újat tanulni és szakmailag fejleszteni magam.
A munkám során elegendő idő áll rendelkezésre a betegek pszichés problémáink megfelelő kezelésére.
Ezt a kérdést feltétlenül válaszold meg!
Egy választ jelölj meg!

Milyen gyakran fordul(t) elő munkája során, hogy...

Ezzel a kérdéssel munkahelyi feladatait vizsgáljuk.
Nagyon gyakran
Gyakran.
Néha
Rtikán
Soha
...az időhiány negatív hatással van a munkájára?
...nem áll rendelkezésére elegendő információ munkája jó elvégzéséhez?
...olyan tevékenységeket kell átvállalnia, amelyekhez Ön nem eléggé képzett?
...munkáját tisztázatlan illetékességek, hatáskörök nehezítik?
...olyan tevékenységeket végez, melyekhez nem érzi magát rátermettnek?
...olyan tevékenységeket végez, amelyek jogilag nem az Ön hatásköre?
...meg kell, hogy szakítsa megkezdett munkáját, mert például Önre egy másik tevékenység során van szükség?
...olyan tevékenységeket kell végeznie, melyekhez Ön túlképzett?
...tervezett munkája előre nem látható okok miatt (pl.munkatárs helyettesítése) változik?
...olyan sok munkája van, hogy az előirányzott munkaközi szüneteket nem tudja betartani ?
..általánosságban elmondható, hogy érzése szerint olyan feladatokat lát el, amelyek nem tartoznak képzettsége/végzettsége alapján feladatának?
… előfordul-e, hogy orvosi feladatokat kell végeznie?
Ezt a kérdést feltétlenül válaszold meg!
Egy választ jelölj meg!

Kérem értékelje az alábbi állításokat:

Teljesen igaz.
Inkább igaz
Részben igaz
Kevsébé igaz.
Egyáltalán nem igaz.
Az ápolók és orvosok között, mindig a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés érezhető.
Az ápolók és orvosok között érezhető az alá-fölé rendelő viszony.
Az ápolók és orvosok között partneri viszony áll fenn.
Az ápolók és orvosok közötti együttműködés körülményes, nehézkes és bürokratikus.
Az ápolók között egymás tiszteletén alapuló viszony áll fenn.
Ezt a kérdést feltétlenül válaszold meg!
Egy választ jelölj meg!

A következő kérdésekkel a munkájával való elégedettséget vizsgáljuk. Kérem értékelje az alábbi állításokat a mérőskála alapján

Teljesen igaz.
Inkább igaz.
Részben igaz.
Kevésbé igaz.
Egyáltalán nem igaz.
Az az érzésem, hogy munkámmal valami hasznosat teszek.
Minden előforduló probléma ellenére kielégítőnek találom ezt a munkát.
Összességében nagyon elégedett vagyok a munkámmal.
Ezt a kérdést feltétlenül válaszold meg!
Egy választ jelölj meg!

Milyen gyakran gondolta az elmúlt években arra, hogy...

Nagyon gyakran
Gyakran
Néha
Ritkán
Soha
...más állás után nézzen?
....jelenlegi tevékenységét teljesen feladja és átképezze magát?
Ezt a kérdést feltétlenül válaszold meg!
Egy választ jelölj meg!

Ön szerint az ápolói hatáskörök tisztázása pozitív irányba befolyásolná-e az ápolók pályánmaradását?

Ezt a kérdést feltétlenül válaszold meg!
Egy választ jelölj meg!

Kérem jelölje meg, melyek azok a tevékenységeket, amelyeket az alábbiak közül, munkája során rutinszerűen végez, vagy végzett.

Ezt a kérdést feltétlenül válaszold meg!
Tetszőleges számú választ jelölhetsz meg.

Az alábbi feladatokat kérem osztályozza, hogy ápolói vagy orvosi hatáskörbe tartozik-e:

Orvosi hatáskör
Ápolói hatáskör
Orvosi és ápolói hatáskör - közös
Intravénás rövid kanül bevezetése
Intravénás folyadék- és elektrolitpótlás
Intravénás gyógyszerbeadás
Tracheakanül betét cseréje, tisztítása
Hólyagöblítés
Hólyagkatéterezés - nő
Hólyagkatéter - férfi
Védőoltás beadása
Nasogastricus szonda levezetése
Ezt a kérdést feltétlenül válaszold meg!
Egy választ jelölj meg!

Mi alapján végzi vagy végezte az invazív beavatkozásokat?

Kérem az Önre vonatkozó állítást válassza ki!
Ezt a kérdést feltétlenül válaszold meg!
Egy választ jelölj meg!

Ön szerint, az alábbiak segítenék-e az ápolók pályánmaradását?

Teljesen igaz
Inkább igaz
Részben igaz
Kevésbé igaz
Egyáltalán nem igaz
Az ápolói hatáskörök tisztázása segítené az ápolók pályán maradását
A tisztázott hatáskörök miatt nem érezném úgy, hogy az orvos helyett dolgozom.
A magasabb iskolai végzettség jogán növekedjen az ápoló hatásköre.
A hatáskörök jogszabályi rendezése emelné az ápoló szakma presztizsét.
Az ápoló számára fontos az önálló hatáskör.
Úgy gondolom, az ápolók elvándorlásának kizárólag a fizetés elégtelensége az oka.
Úgy gondolom, az ápolók elvándorlásának az ápolók iránti tisztelet hiánya az oka.
Az ápolók szakmai presztizse is javulna, ha végzettségükhöz kapcsolódó kimeneteli követeleményeknek megfelelő hatáskörökkel ruháznák fel őket.
A végzettség szerinti nagyobb hatáskör miatt úgy érezném, megérte tovább tanulni.
Ezt a kérdést feltétlenül válaszold meg!
Egy választ jelölj meg!

Ön szerint mi segítené az ápolók páyán maradását, a fizetések rendezésén kívül?

Robotok szűrése

Meg kell győződnünk róla, hogy nem vagy robot.
Ezért azt kérjük tőled, hogy jelöld meg a következő gyümölcsöt: 

Ahogyan bármely honlap, úgy ez az oldal is sütiket (cookie) használ a működéshez. Az oldal használatával, ön beleegyezik ezek használatába!
Adatkezelési tájékoztatónkhoz kattintson ide!